Cd icon menu

Google Corner Đầu Tiên Tại Việt Nam

Khánh Thành Vào 14 Tháng 10, 2016

What is Google Developers Corner?

Đây là khu vực học hỏi cho cộng đồng GDG, nơi mà bạn có thể đăng ký, đến và test những trò chơi hoặc ứng dụng của bạn trên các thiết bị khác và các nền khác. GDG được sinh ra để phục vụ, đồng hành cùng các developers trong sự nghiệp của họ. Phòng nghệ thuật của GDG dành cho các chuyên gia của Google cung cấp những buổi training miễn phí trên công nghệ của Google bao gồm Android, Firebase, Google Cloud...

Google corner testing

Hỗ trợ các developer test trên những thiết bị thực để cải thiện chất lượng app của họ

Google corner community

Một trong những cộng đồng developers lớn nhất Việt Nam

Google corner training

Cung cấp những training từ những chuyên gia hàng đầu của Google

Các thiết bị tại Google Corner VN

OS: Android || RES:

No image

Zte

OS: Android || RES:

No image

Samsung

OS: Android || RES:

No image

Samsung 2

OS: Android || RES:

No image

Smartwatch & Smart Tv

OS: Android || RES:

No image

Samsung No.3

OS: Android || RES:

No image

Nexus 6

OS: Android || RES:

No image

Nexus 5

OS: Android || RES:

No image

Nexus 5x

OS: Android || RES:

No image

Zte A2016

OS: Android || RES:

No image

Zte N939 Sc

OS: Android || RES:

No image

Evercoss One X Android

OS: Android || RES:

No image

Google Nexus Player

OS: Android || RES:

No image

Sony Smart Watch 3Làm sao để tới đó ?

Google corner locates at 132 Cong Hoa, ward 4th, Tan Binh District, HCMC

Created with from Madeezi Team
Đóng

Lost Password

Đăng nhập

Đóng